Galeria:
pon - sob: 09:00 - 21:00; nie: 10:00 - 20:00
bi1:
pon - sob: 08:00 - 22:00; nie: 9:00 - 21:00

Karta prezentowa dla firm

Atrium-biala-billbord-(5,4x2,38m)

Karta Prezentowa Atrium – Z myślą o Twojej Firmie!

Karta prezentowa to idealny pomysł na gustowny podarunek dla współpracowników i partnerów biznesowych, a także okazja, aby jak najlepiej zapamiętali Twoją firmę! To elegancki prezent, który daje możliwości nieograniczonego oraz indywidualnego wyboru prezentów. Karta prezentowa gwarantuje szybkość i wygodę, bez obawy niedotrzymania terminu realizacji upominku.

Kartę Prezentową Atrium Biała, można doładować od 40 do 650 zł i może być wykorzystana w niemalże wszystkich sklepach znajdujących się na terenie centrum, w których przyjmowane są płatności kartami MasterCard oraz sklepach należących do programu karty prezentowej.

Karta Prezentowa Atrium Biała do zrealizowania w blisko 100 sklepach. Pełna lista najemców (Lista_Najemców_Atrium_Biała).

Karta traci ważność po upływie terminu ważności lub po wykorzystaniu dostępnych na niej środków i nie może zostać doładowana ponownie.

Karta Prezentowa Atrium Biała jest do nabycia w sklepie Time Trend zlokalizowanym w Centrum Handlowym Atrium Biała.

 

Zamów Kartę Podarunkową Atrium z myślą o swojej firmie!

W celu zamówienia karty należy:

  • Wypełnić i podpisać załączony formularz zamówienia,
  • Formularz należy przesłać na adres email atriumbiala@aere.com. Konsultant w ciągu kilku godzin potwierdzi droga mailową bądź telefonicznie złożenie zamówienia,

  • Atrium Poland wystawia notę obciążeniową odpowiednią kwotą wynikającą z zamówienia (przy sprzedaży kart nie powstaje obowiązek VAT),

  • Firma zamawiająca wpłaca środki na konto wskazane w nocie obciążeniowej,

  • Po zaksięgowaniu wpłaty Atrium Poland otrzymuje potwierdzenie zaksięgowania odpowiedniej kwoty rachunku i następnie dokonuje doładowania karty,

  • Gotowe karty są przekazywane Firmie zamawiającej.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami poprzez:

Regulamin dostępny po kliknięciu: Regulamin_Atrium_Biała_Karta_Podarunkowa

Formularz zamówienia Karty Prezentowej

    Dane firmy

  • Osoba upoważniona do odbioru kart

  • Płatność

 

Verification


1 §2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998, nr 161, poz.1106, z późniejszymi zmianami): Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: pkt 19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2 Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. 2012, poz. 361, z późniejszymi zmianami): Wolne od podatku są: pkt 67) Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

3 Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Środki obrotowe Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Kosztami uzyskania przychodów sa koszty poniesione w celu osiągniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (…).

4 Przekazanie kuponów podarunkowych lub środków na karcie pracownikom nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami.