ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok

śr: 09:00 - 21:00; Najbliższa niedziela (29.05): niehandlowa

English Українська

START SPRZEDAŻY – LATO 2022

START SPRZEDAŻY –  LATO 2022 zapraszamy !

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji wczesnej rezerwacji Lato 2022.
Nasi doświadczeni konsultanci pomogą Państwu w doborze odpowiedniej oferty. Posiadamy w ofercie wszystkie biura, zapewniamy najlepsze ceny na rynku i doradzamy co najkorzystniej wybrać zapewniając najlepsze ceny! Jako agent jesteśmy niezależnym i obiektywnym doradcą i działamy wyłącznie w interesie klientów. Współpraca z  24Holiday to coś więcej niż tylko podstawowa oferta organizatorów turystyki, zawsze dostaniesz u nas więcej wsparcia, lepsze wsparcie i najniższe ceny!  Opiekę również w kryzysowych sytuacjach nawet 24h na dobę.
Wybierz swoje biuro podróży lub wybierz swojego osobistego doradcę.

W ofercie first minute do wyboru  dla stałych klientów:

  • FastTrack dla pierwszych 100 rezerwacji !!
  • organizator na 2022 rok
  • kalendarz na 2022 rok

Regulamin promocji „LATO 2022 z 24HOLIDAY”

§1 De­finicje
Organizatorem promocji jest 24Holiday z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1/1 zwany dalej 24HOLIDAY.
Uczestnik – osoba rezerwująca imprezę, wpisana w umowie jako osoba decyzyjna, która w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 wykupiła zorganizowaną Imprezę Turystyczną.
Impreza Turystyczna – wykupiona i opłacona rezerwacja usług turystycznych z oferty 24HOLIDAY w okresie trwania niniejszej promocji wyszczególnionych Touroperatorów.

§2 Dostępność regulaminu
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich Uczestników promocji na stronie internetowej pod adresem: http://www.24holiday.pl/pl/pl_lato_2020.html

§3 Zasady uczestnictwa w promocji „LATO 2022 z 24HOLIDAY”
Promocja dotyczy wszystkich Imprez Turystycznych odbywających się  w terminie letnim tj. od 01.05.2022 do 31.10.2022.
Przystępując do promocji „LATO 2022 z 24HOLIDAY” każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść regulaminu i jego postanowień.

§4 Nagrody
Uczestnikowi zakupionej imprezy turystycznej przysługuje 1 nagroda do rezerwacji:

do wyboru do wyczerpania zapasów:
* kalendarz 2022  lub
* organizer na 2021 rok  lub
* dla 100 pierwszych rezerwacji FastTrack na lotnisku Chopin

§5 Płatności i rabaty
Wszelkie dodatkowe rabaty i inne gratyfikacje dla stałych klientów wynikają z programów organizatorów w wyłącznie w zakresie w jakim organizatorzy udzielają zniżek stałym klientom.
W promocji biorą udział tylko rezerwacje z terminową wpłatą zaliczki
oraz dopłaty za rezerwację w terminach i kwotach określonych przez touroperatora w zawartej imprezie turystycznej.

§6 Rezygnacja lub zmiana rezerwacji
W przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej przez Uczestnika w okresie trwania promocji zastosowanie mają Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych touroperatora realizującego rezerwację. Nie przysługuje wówczas jakakolwiek nagroda.

§7 Reklamacje
Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu niniejszej promocji wysłane na adres 24HOLIDAY 15-420 Białystok ul. Św. Mikołaja 1/1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od złożenia.

§8 Postanowienia końcowe
24HOLIDAY zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Promocji, bez konieczności podawania przyczyn.

Czas trwania promocji: 12.10 - 31.10

Lokalizacja najemcy

Piętro

Legenda

bankomat
info punkt
pokój matki z dzieckiem
schody ruchome
toaleta dla niepełnosprawnych
toaleta
winda
darmowe wifi na terenie całego obiektu
wypożyczalnia pojazdów/wózków dla dzieci
karta prezentowa